Adatvédelem

EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Central Médiaakadémia (CMA) működéséhez kapcsolódóan

 

A Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9., a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő) a főbb szabályokat tartalmazza, az ott meghatározott fogalmak jelen tájékoztatóban is irányadók. A jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató az eltéréseket, illetve kiegészítéseket tartalmazza.

A tájékoztató alkalmazásának kezdete: 2020. szeptember 4.

A CMA honlapja: https://mediaakademia.centralmediacsoport.hu/ (továbbiakban: Weboldal)

A CMA Facebook oldala: https://www.facebook.com/CentralMediaakademia/

 

 1. Kötelező tájékoztatás

Central Médiaakadémia

Vezető: Turopoli Eszter

e-mail cím: cma@centralmediacsoport.hu

Adatkezelő: Central Médiacsoport Zrt.

Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Levélcím: 1872 Budapest
E-mail: info@centralmediacsoport.hu
Web: www.centralmediacsoport.hu
Telefon: +36 1 437 1100
Fax: +36 1 437 3737

Adószám: 25087910-2-41
Cégjegyzékszám: 01 -10- 048280
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@centralmediacsoport.hu

Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Varga Zoltán vezérigazgató

Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.

A Central Médiacsoport Zrt. megbízásából a Central Digitális Média Kft. a Drávanet Zrt.-nél (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22 és 1138 Budapest, Váci út 188.) telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

 

 1. Az adatkezelés alapvető jellemzői
 1. A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az Európai Unió 679/2016 számú Általános Adatvédelmi Rendeletének (továbbiakban: GDPR) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.
  További fogalmak:
  Képzési szolgáltatás (röviden: képzés). a Central Médiaakadémia által biztosított, munka vagy tanulás mellett is folytatható, a felek által rögzített témakörben információk biztosítása a képzési szerződés szerint rögzített formában és módon.
  Hallgató: a Central Médiaakadémia képzési szolgáltatását igénybe vevő, vagy igénybe venni kívánó természetes személy, a GDPR szerinti érintett.
  Költségviselő: a Central Médiaakadémia képzési szolgáltatásának díját megfizető természetes vagy jogi személy
  Kapcsolattartó: A Centrallal kapcsolatban lévő, vagy ilyen kapcsolat létesítését célzó kapcsolatfelvétel során a Költségviselővel munkaviszonyban, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban levő, vagy a Költségviselő képviseletére jogosult nagykorú, cselekvőképes, természetes személy, a GDPR szerinti érintett.
  Kapcsolattartó email címe: a Költségviselő elérésére szolgáló elektronikus levelezési cím, amelyen keresztül a Költségviselő elérhető.

 

 1. A képzéshez kapcsolódó adatkezelés jellemzői
  Hallgató Költségviselő Költségviselő kapcsolattartója Hallgatók által készített anyagokban szereplő személyek Tanárok
  Kezelt adatok köre név, születési hely, idő, állandó lakcím, értesítési cím, telefonszám, e-mail cím, önéletrajzban közölt adatok, a képzés végén csoportkép

   

  számlázási adatok név, telefonszám és/vagy e-mail cím a megadott személyes adatok és információk név, munkahely, beosztás/pozíció, fotó, telefon, e-mail,számlázási adatok
  Adatkezelés célja a képzés biztosítása és lebonyolítása, a Hallgatóval történő kapcsolattartás, Hallgatók azonosítása, a többi Hallgatóktól való megkülönböztetése, kapcsolattartás, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása,a Hallgatót megillető jogosultságok azonosítása, a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége számlázás, a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége, ügyfélszolgálat biztosítása a Költségviselő számára releváns információk cseréje, a Kapcsolattartók azonosítása, a többi Kapcsolattartótól való megkülönböztetése, kapcsolattartás, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása, ügyfélszolgálat biztosítása a képzés lebonyolítása, esetenként médiatartalom nyilvánosságra hozatala, a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége a képzés lebonyolítása, tiszteletdíj megfizetése, weboldalon közzététel (név, munkahely, pozíció, fotó)
  Adatkezelés jogalapja hozzájárulás, esetenként jogi kötelezettség teljesítése jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, esetenként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény a Central Médiacsoport Zrt. jogos érdeke hozzájárulás hozzájárulás
  Adatkezelés időtartama a képzés időtartama, annak befejezését követő 5 év, a képzés végén készülő csoportkép archiválásra kerül legfeljebb 50 évig; azzal, hogy a csoportkép megjelenítésre kerül a CMA Facebook oldalán és honlapján is (A Facebook adatkezelésének részletei: http://www.facebook.com/full_data_use_policy ) 10 év, illetve a www.mc.hu Adatkezelési tájékoztatója szerint: https://www.mc.hu/tartalom/adatvedelem számla kiegyenlítését követő 60 nap a képzés időtartama, amennyiben az anyag nyilvános közlésre kerül egy adott sajtótermékben, annak archiválási szabályai szerint, de legalább 10 évig, ha a sajtótermék maradandó értékű iratnak minősül, annak őrzési ideje, törlésre vonatkozó érintetti kérés esetén csak abban az esetben történik meg a törlés, ha az nem ütközik más alapjogba amíg a képzésben részt vesz, számlázás esetén 10 év

 

 1. Reklám és egyéb marketing célú megkeresés
Kezelt adatok köre név, email cím
Adatkezelés célja Általános Adatkezelési Tájékoztató III.2.k)
Adatkezelés időtartama Amennyiben a Hallgató ezt kérte, a Central a képzéshez kapcsolódó további lehetőségekről az alapképzés befejezését követő 2 éven belül tájékoztatást küld e.mailben.
Adattörlés A hozzájárulás visszavonható a cma@centralmediacsoport.hu címen, vagy a Central Médiacsoport Zrt./Central Médiaakadémia 1872 Budapest postai címen.

 

 1. Egyéb adatkezelési tudnivaló

  Adathelyesbítés Kérhető a cma@centralmediacsoport.hu címen, vagy a Central Médiacsoport Zrt. 1872 Budapest postai címen.
  Adattörlés Kérhető a cma@centralmediacsoport.hu címen, vagy a Central Médiacsoport Zrt. 1872 Budapest postai címen.
  Igényérvényesítési cím, ügyfélszolgálat A Central Médiacsoport Zrt. az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével.
  Adatbiztonság A Central Médiacsoport Zrt. megbízásából a Central Digitális Média Kft. a Drávanet Zrt.-nél (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22 és 1138 Budapest, Váci út 188.) telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.
  Naplózott adatok A Central Médiacsoport Zrt. jogos érdeke alapján hibakereséshez, a visszaélések megakadályozása, a Weboldal üzemeltetése és működésének ellenőrzése érdekében és statisztikai célból folyamatosan naplózza és 30 napot követően törli a következő adatokat: látogatásának dátuma, időpontja, operációs rendszerének és böngészőjének adatai (user-agent string = böngésző technikai azonosító jelzése), a látogatott oldal és az IP cím
  Külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgálók Általános Adatkezelési Tájékoztató XIII. D) pont

   

 2. Cookie tájékoztatás
  Adatkezelési cél: biztonság, incidens felderítés, felhasználási komfort növelése.

  Cookie elnevezése Funkciója Időtartama Tárolt adatok, információk Adatkezelés célja Jogalap
  __gfp_64b Gemius mérés biztosítása beállítástól számított 1000 nap domain hash forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
  __utma Google Analytics azonosító cookie 2 év automatikusan generált numerikus azonosító forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
  __utmb Google Analytics mérés 30 perc automatikusan generált numerikus azonosító forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
  __utmc Google Analytics mérés munkamenet végén törlődik automatikusan generált numerikus azonosító forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
  __utmt_UA-egyediszám Google Analytics mérés 10 perc egyszerre beküldhető kérések szabályozására szolgáló státusz forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
  __utmz Google Analytics mérés 6 hónap azonosító és forgalmi forrás ha létezik forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
  _ceMobileDetect eszköztípus azonosítás 1 év eszköz típusa weboldal megfelelő megjelenítése jogos érdek
  cookieconsent_dismissed a cookie kezelésről szóló tájékoztatás elfogadását rögzíti 3 év igen/nem a cookie kezelés elfogadásának rögzítése jogos érdek
  SID Látogatás és eseménymérés 2 év automatikusan generált alfanumerikus azonosító forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
  Továbbá az alábbi doaminekről érkezik még cookie, melyekre a Central Médiacsoport Zrt.-nek ráhatása nincs: adnxs.com, bidswitch.net, criteo.com, doubleclick.net, facebook.com, google.com, googleadservices.com, openx.net, rlcdn.com, rubiconproject.com, yahoo.com
  A látogatottság méréséhez használt cookie-kban tárolt adatok véletlenszerűen generáltak, nem társíthatóak egy adott felhasználóhoz. Ezeket az adatokat maximum 30 napig tárolja az üzemeltető.
 3. Személyes adatokkal kapcsolatos tájékoztatás
  Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Weboldal tartalmaként személyes adata az Ön beleegyezése vagy jogszabályi felhatalmazás nélkül vált elérhetővé harmadik személyek számára, az 679/2016. Általános Adatvédelmi Rendeletben szereplő jogait a cma@centralmediacsoport.hu e-mail címen vagy a Central Médiaakadémia 1872 Budapest postai címen tudja érvényesíteni.
 1. Érintetti jogok és jogorvoslatok: a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztatója

 

A 2018. szeptember 1. napjától érvényben volt Egyedi Adatkezelési Tájékoztató elérhető itt: https://mediaakademia.centralmediacsoport.hu/adatvedelmi-nyilatkozat-20200901ig/